ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း
e-Services

သတင်းစာကိုယ်စားလှယ်လျှောက်လွှာ
File must be less than 2 MB. Allowed file types: jpg, png, pdf.
File must be less than 2 MB. Allowed file types: jpg, png, pdf.
File must be less than 2 MB. Allowed file types: jpg, png, pdf.
မိမိလျှောက်ထားသော စောင်ရေပမာဏ၏ ကျသင့်ငွေ(၄၅)ရက်စာ ကြိုတင်သွင်းရန်၊ ဌာနမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာပါမည်ဟု လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြရေးသားရန်။